Polityka Jakości

Droga do jakości...

Poznaj drogę do jakości PROMAR. Dowiedz się jak przebiega proces, którego celem jest spełnienie indywidualnych oczekiwań każdego klienta. 

 
Innowacje
Ekologia
Design
 

Wartością nadrzędną PROMAR jest oferowanie naszym partnerom produktu o najwyższej jakości. Profesjonalnie prowadzona wewnątrz zakładowa kontrola produkcji gwarantuje utrzymanie wysokiego standardu wyrobu na każdym etapie jego wytwarzania.

 

Każdy produkt jest systematycznie poddawany rygorystycznym badaniom przez odpowiednio do tego celu powołane niezależne instytucje. Potwierdzeniem jakości oferowanych produktów jest pozytywna weryfikacja dokumentacji umożliwiająca oznakowanie wyrobów znakiem CE, pozwalającym na sprzedaż produktów PROMAR we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Polityka Jakości